piątek, 28 grudnia 2012

Krystyna Sibińska

Krystyna Sibińska. Posłanka VII kadencji z Platformy Obywatelskiej - okręg wyborczy nr 8, Zielona Góra. 


VII kadencja Sejmu
  • Zagłosowała przeciwko pracom nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014). Tego samego dnia zagłosowała za klerykalną uchwałą Sejmu, w której posłowie i posłanki - władza ustawodawcza Polski - składają hołdy Karolowi Wojtyle, szefowi Kościoła katolickiego.
  • Zagłosowała przeciwko pracom nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
  • Zagłosowała za ubojem rytualnym w Polsce (12.07.2013).
  • Zagłosowała przeciwko pracom nad projektami ustaw o związkach partnerskich przygotowanymi przez PO, RP i SLD (25.01.2013).
  • Zagłosowała za odrzuceniem projektu ustawy zaostrzającej prawo antyaborcyjne która odebrałaby kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012)]. 
  • Zagłosowała przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012).  
  • Zagłosowała za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
  • Członkini Parlamentarnej Grupy Kobiet, której celem jest realizacja konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn.


E-mail: krystyna.sibinska@sejm.pl, biuro@krystynasibinska.pl
Telefon: 95 738 83 88
Strona internetowa: www.krystynasibinska.pl
Profil na stronie sejmowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz