środa, 10 października 2012

Andrzej Czerwiński

Andrzej Czerwiński. Poseł VII kadencji z Platformy Obywatelskiej - okręg wyborczy nr 14, Nowy Sącz. Wcześniej członek Unii Wolności, członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Poseł IV, V i VI kadencji Sejmu.
VII kadencja Sejmu
 • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014). Tego samego dnia zagłosował za klerykalną uchwałą Sejmu, w której posłowie i posłanki - władza ustawodawcza Polski - składają hołdy Karolowi Wojtyle, szefowi Kościoła katolickiego.
 • Zagłosował przeciwko pracom nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
 • Zagłosował za ubojem rytualnym w Polsce (12.07.2013).
 • Zagłosował przeciwko dalszym pracom nad projektami ustaw o związkach partnerskich przygotowanymi przez PO, RP i SLD (25.01.2013). Skomentował to następująco: Mamy do czynienia ze sprzecznymi informacjami, jedni prawnicy mówią o niezgodności z konstytucją, inni twierdzą co innego. Chciałbym mieć jasność w tej sprawie. Nie chciałem się przykładać do forsowania rozwiązania, które jest potencjalnie niekonstytucyjne (Onet.pl, 30.01.2013).
 • Zagłosował za pracami nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012).
 • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012).  
 • Zagłosował za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
VI kadencja Sejmu
 • Zagłosował za 35% kwotą płci na listach wyborczych (03.12.2010).
 • Zagłosował za przyjęciem przez Sejm uchwały popierającej obecność chrześcijańskiego krzyża w sferze publicznej (03.12.2009). 
V kadencja Sejmu
 • Zagłosował przeciwko wpisaniu do Konstytucji RP totalnego zakazu przerywania ciąży (13.04.2007).
IV kadencja Sejmu
 • Wstrzymał się od głosu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (08.07.2005).

Telefon: 18 444 17 23
Strona internetowa: www.andrzejczerwinski.pl
Profil na stronie sejmowej
Wikipedia
Facebook
Twitter

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz