niedziela, 14 października 2012

Henryk Smolarz

Henryk Smolarz. Poseł VII kadencji z Polskiego Stronnictwa Ludowego - okręg wyborczy nr 6, Lublin.


VII kadencja Sejmu
  •  Nieobecny na głosowaniu nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014).
  • Wyszedł z sali obrad by nie brać udziału w głosowaniu nad tym, czy Sejm podejmie prace nad ustawą zakazującą przerwania ciąży gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
  • Zagłosował za ubojem rytualnym w Polsce (12.07.2013).
  • Zagłosował przeciwko pracom nad projektami ustaw o związkach partnerskich przygotowanymi przez PO, RP i SLD (25.01.2013).
  • Zagłosował za pracami nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012). 
  • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012).  
  • Zagłosował za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
V kadencja Sejmu
  • 13.04.2007 zagłosował za wpisaniem do Konstytucji RP totalnego zakazu przerywania ciąży.


E-mail: henryk.smolarz@sejm.pl
Telefon: (81) 532 87 87
Strona internetowa: www.smolarz.com.pl
Profil na stronie sejmowej
Wikipedia
Facebook

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz