czwartek, 11 października 2012

Tomasz Kulesza

Tomasz Kulesza. Poseł VII kadencji z Platformy Obywatelskiej - okręg wyborczy nr 22, Krosno.

VII kadencja Sejmu
 • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014). Tego samego dnia zagłosował za klerykalną uchwałą Sejmu, w której posłowie i posłanki - władza ustawodawcza Polski - składają hołdy Karolowi Wojtyle, szefowi Kościoła katolickiego.
 • Zagłosował za pracami nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
 • Zagłosował za ubojem rytualnym w Polsce (12.07.2013).
 • Zagłosował przeciwko pracom nad projektami ustaw o związkach partnerskich przygotowanymi przez RP i SLD, zagłosował za pracami nad projektem PO (25.01.2013). Skomentował to następująco: Jestem absolutnie bezkompromisowy, jeśli chodzi o aborcję czy eutanazję, opowiadam się przeciwko. Ale w sprawie związków partnerskich uważam, że dyskusja jest potrzebna i nie zamieciemy jej pod dywan. To temat bardzo trudny, ale nie unikniemy go (rzeszow.gazeta.pl, 28.01.2013).
 • Zagłosował za pracami nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012). Ponownie zagłosował za pracami nad tym projektem 24.10.2012. Swoje głosowanie skomentował następująco: Dzieci, które kiedyś były niechciane, są bardzo kochane. Dotarły do mnie komentarze, że takie poglądy są staroświeckie i średniowieczne. Ja kieruję się nauką Ojca Świętego (rzeszow.gazeta.pl, 11.10.2012). 
 • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012).  
 • Zagłosował za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
 • W 2011 roku dostał się do Sejmu dlatego, że z mandatu poselskiego zrezygnowała Małgorzata Chomycz.
VI kadencja Sejmu
 • 01.07.2011 zagłosował za pracami nad ustawą całkowicie delegalizującą przerywanie ciąży. 
 • Zagłosował za 35% kwotą płci na listach wyborczych (03.12.2010).
 • Zagłosował za przyjęciem przez Sejm uchwały popierającej obecność chrześcijańskiego krzyża w sferze publicznej (03.12.2009). 
V kadencja Sejmu
 • 13.04.2007 zagłosował za wpisaniem do Konstytucji RP totalnego zakazu przerywania ciąży.
******
 • Jest teologiem katolickim.

Telefon: 16 623 02 09
Strona internetowa: www.tomaszkulesza.com.pl

1 komentarz: