piątek, 9 listopada 2012

Maciej Mroczek

Maciej Mroczek. Poseł VII kadencji z Twojego Ruchu - okręg wyborczy nr 8, Zielona Góra.


VII kadencja Sejmu
  •  Zagłosował za pracami nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014).
  • Zagłosował przeciwko pracom nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
  • Zagłosował przeciwko ubojowi rytualnemu w Polsce (12.07.2013).
  • Zagłosował za odrzuceniem projektu ustawy zaostrzającej prawo antyaborcyjne [która odebrałaby kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012)]. 
  • Zagłosował za pracami nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012).  
  • Zagłosował za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
  • O tzw. klauzuli sumienia farmaceutów katolickich: Jeśli aptekarz ma decydować, czy wyda środki antykoncepcyjne przepisane przez lekarza, to może wkrótce, by dostać viagrę potrzebne będzie oświadczenie, że ma służyć prokreacji, a nie przyjemności. Może zaczniemy korzystać z rad znachorów, a ciężkie choroby leczyć łojem zwierzęcym - ironizował poseł Maciej Mroczek (GazetaLubuska.pl, 21.04.2012).


E-mail: maciej.mroczek@sejm.pl, k.raginia@wp.pl
Telefon: 51 613 14 08
Strona internetowa:
Profil na stronie sejmowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz