poniedziałek, 31 grudnia 2012

Kazimierz Ziobro

Kazimierz Ziobro. Poseł VII kadencji z Solidarnej Polski - okręg wyborczy nr 22, Krosno. Wcześniej członek Prawa i Sprawiedliwości, startował z listy Ligi Polskich Rodzin, członek Przymierza Prawicy, członek Ruchu Odbudowy Polski.


VII kadencja Sejmu
  • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o edukacji seksualnej (24.04.2014). Tego samego dnia zagłosował za klerykalną uchwałą Sejmu, w której posłowie i posłanki - władza ustawodawcza Polski - składają hołdy Karolowi Wojtyle, szefowi Kościoła katolickiego.
  • Nieobecny na głosowaniu nad pracami nad ustawą zakazującą przerwania ciąży gdy płód jest ciężko uszkodzony (27.09.2013).
  • Nieobecny na głosowaniu nad dopuszczalnością uboju rytualnego (12.07.2013).
  • Zagłosował przeciwko pracom nad projektami ustaw o związkach partnerskich przygotowanymi przez PO, RP i SLD (25.01.2013).
  • O projektach ustaw o związkach partnerskich: Dekalog jest podstawą dla wszystkich prawników. Tam jest napisane: Nie pożądaj żony bliźniego swego, a nie partnera swego (debata sejmowa, 24.01.2013).
  • Zagłosował za pracami nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony (10.10.2012). 
  • Zagłosował przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu praw reprodukcyjnych (10.10.2012). 
  • Zagłosował za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich (24.07.2012).
  • Uważa, że osoby heteroseksualne są dyskryminowane przez "osoby i instytucje promujące homoseksualizm" (interpelacja nr 4987, 07.05.2012).
  • Magister teologii katolickiej.


E-mail: kazimierz.ziobro@sejm.pl, biuroposelskie.kziobro.rzeszow@gmail.com
Telefon: 17 850 84 66 
Strona internetowa: www.kazimierzziobro.pl
Profil na stronie sejmowej
Wikipedia
Facebook

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz